Tilbage til forsiden
 

Asaa Potter er et moderne indrettet pottemageri, aabnet 2006. Vi fremstiller brugskeramik i traditionel pottemager stil, men i teknisk kvalitet tilpasset nutidens krav om at tingene skal egne sig til brug i en moderne husholdning.

Finn Risom var i perioden 2009 - 17 formand for Dansk Pottemagerforening af 1894. www.danskepottemagere.dk

Uddannet med svendebrev som pottemager hos Askel Keramik  i Vesthimmerland.

Vaerkstedet driver han nu sammen med sin kone Grete.

Ud over det daglige arbejde har Finn en mangeaarig historisk interesse i pottemagerfaget og har indsamlet billeder og genstande samt interview med, nu afdoede, gamle pottemagere, isaer fra det nordjyske omraade.

Det er foreloebigt blevet til at levere materiale til en artikel om lervarefremstilling i Thisted skrevet af medarbejder ved Thisted Museum Svend Soerensen. ( Historisk aarbog for Thy og Vester Hanherred. 1991)

Desuden laengerevarende studieophold i Syd- og Mellemamerika for studier af indianske keramiktraditioner.